Danh sách các Tin Tuyển dụng

HỘI CHỢ VIỆC LÀM ĐỢT 1 NĂM 2017

Thời gian: 7h30 Chủ nhật 16/04/2017

Địa điểm: Hội trường lớn (Tất cả các ngành)

Sinh viên chuẩn bị hồ sơ để nộp trực tiếp vào các gian phỏng vấn của doanh nghiệp hoặc nộp tại khu vực Ban tổ chức (đối với doanh nghiệp không có gian phỏng vấn)

 

  1. CÁC DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG TRỰC TIẾP TẠI NGÀY HỘI:

  2. TIN TUYỂN DỤNG KHÁC (nộp hồ sơ tại bàn ban tổ chức):

Còn nữa…
(Cập nhật 13/04/2017)