Chương trình “Kỹ sư Tài năng 2017”

Chương trình do INSEE – Building Brighter Futures, a member of SiamCityCement Group Thời gian: 08:00 – 16:00  21/03/2017 Địa điểm: Hội trường Khoa Công Nghệ, trường Đại học Cần Thơ