Chương trình “Kỹ sư Tài năng 2017”

Chương trình do INSEE – Building Brighter Futures, a member of SiamCityCement Group Thời gian: 08:00 – 16:00  21/03/2017 Địa điểm: Hội trường Khoa Công Nghệ, trường Đại học Cần Thơ

Chung kết Holcim Prize

Mời các bạn theo dõi chương trình Chung kết Holcim Prize, sinh viên trường Đại học Cần Thơ với chủ đề: “Chế tạo máy dệt lọp tự động cho làng nghề…