Quỹ trợ vốn CEP tuyển dụng

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm (Quỹ trợ vốn CEP) là một tổ chức xã hội phi lợi nhuận thuộc Liên…

Tập đoàn Hoa Sen tuyển dụng

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Hoa Sen Group  – Tập đoàn hàng đầu về sản xuất Tôn – Thép – Nhựa và VLXD tại Việt Nam. Chúng tôi tự hào về…