Ở nhóm top 5 ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất hiện nay, và định hướng trong năm 2017 sẽ ở trong top 3 ngân hàng thương mại cổ…