Công ty TNHH TM Tân Thành tuyển dụng

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Hiện nay công ty TNHH TM Tân Thành chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự thuộc ngành Bảo vệ Thực vật, Nông học… Nên công ty chúng tôi có gửi thư ngỏ đề nghị xin được đăng tin tuyển dụng lên trang web của trường để các bạn sinh viên được biết.

Mọi thông tin chi tiết về công ty và nhu cầu tuyển dụng xin vui lòng đăng nhập theo đường link: http://tanthanhco.vn/NV-TT-Rep-Dai-dien-Tan-Thanh-VN-252-5.html.  ( Lịch phỏng vấn ứng viên 18/4/2017).

Trung tâm Tư vấn – Hỗ trợ sinh viên