Viện nghiên cứu dầu và Cây có dầu tuyển dụng

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Viện Nghiên cứu  Dầu và Cây có dầu là cơ quan nghiên cứu khoa học công nghệ được giao nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển dầu và cây có dầu thuộc Bộ Công Thương. Viện trực tiếp thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ thông qua các bộ môn nghiên cứu khoa học, Trung tâm sản xuất thực nghiệm, các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ

Hiện nay, Viện đã và đang triển khai nhiều chương trình, đề tài, dự án cấp nhà nước, cấp bộ, cấp tỉnh và sản xuất kinh doanh giống cây trồng…. Để phục vụ tốt công tác nghiên cứu và đáp ứng được yêu cầu của sản xuất trong thời gian tới, Viện cần tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

– 1 nam

– Tốt nghiệp Kỹ sư hoặc cử nhân một trong các chuyên ngành sau: Nông học, Bảo vệ thực vât, Công nghệ sinh học, Kinh tế

– Công việc: phụ trách Phó Giám đốc tại Trung tâm Dừa Đồng Gò,  tỉnh Bến Tre.

Liên hệ Viện nghiên cứu dầu và Cây có dầu    Điện thoại: (08) 38297336

Phòng Tổ chức hành chính: – (08) 38213897  –  012267 505 494 (anh Vũ Tiến Thuật, trưởng phòng TCHC)

Trung tâm Tư vấn – Hỗ trợ sinh viên