Sidebar

Cơ hội Tham gia Các Chương trình Học Bổng tại Úc dành cho bậc Đại học - Sau Đại học năm 2018

Các trường Đại học nổi tiếng tại Úc đang thông báo một số chương trình học bổng hiện có, bao gồm:

La Trobe University:

- Kỳ nhập học: tháng 6 và tháng 10/2018

- Học bổng bậc Cử nhân và Sau Đại học. 

Programs

Scholarships

Conditions

Scholarship value

Bachelor of International Business

20%

GPA 12: 8.0

$5,840 per year

25%

GPA 12: 8.5

$7,300 per year

Bachelor of Accounting

20%

GPA 12: 8.0

$6,000 per year

25%

GPA 12: 8.5

$7,500 per year

Bachelor of Information Technology 

20%

GPA 12: 8.0

$6,240 per year

25%

GPA 12: 8.5

$7,800 per year

 

Master of Professional Accounting 

15%

GPA 65%

$5,190 per year

20%

GPA 70%

$6,920 per year

25%

GPA 75%

$8,650 per year

Master of Management

(Project Management)

15%

GPA 65%

$5,100 per year

20%

GPA 70%

$6,800 per year

25%

GPA 75%

$8,500 per year

 

Một số trường Đại học khác:

Trường

Chương trình

Điều kiện

Giá trị học bổng

University of Technology Sydney

Master (tất cả các ngành)

GPA>= 65%

AUD 2000

Western Sydney Australia

Master (tất cả các ngành)

Tùy chất lượng hồ sơ

AUD 5000 

Master (tất cả các ngành)

Tùy chất lượng hồ sơ

50% tối đa 3 năm

Queensland University of Technology

Master (ngành kinh tế, thiết kế, sáng tạo, kỹ thuật, y tế)

GPA: 8.25/10
IELTS: 6.5 (không kỹ năng nào dưới 6.0)
Học bổng được duy trì cho học kỳ tiếp theo nếu đạt điểm 5.5/7.0

25% học phí  học kỳ 1

Ngoài ra, còn có nhiều học bổng sau Đại học lên tới 50% dành cho các sinh viên xuất sắc ở các ngành Công nghệ sinh học, Thủy sản, Kỹ thuật…

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:  

Ms Hằng Nguyễn – Công ty Prospero J&J Consulting

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: (028) 7300 1311, ext 801/807