Sidebar

Nhân sự – Liên hệ

***

Thạc sĩ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

Giám đốc Trung tâm

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: (0710) 3872284

Di động: 0982 909 275

 

***

Thạc sĩ ĐẶNG BÍCH TUYỀN

Phó Giám đốc Trung tâm

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: (0710) 3872177

Đi động: 0989 019 373